confound

confound
confounded
confounded
Verb

Ordet confound har 3 betydelser

  • Inom däggdjur
  • Inom bildligt
  • Inom ålderdomlig
däggdjur
bildligt
ålderdomlig

Vanligast betydelse av ordet confound inom däggdjur

Översättningar (inom däggdjur)

Synonymer till confound (inom däggdjur)

Vanlig betydelse av ordet confound inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till confound (inom bildligt)

Möjliga synonymer till confound (inom bildligt)

Ordet confound inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till confound (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet confound