consummate

consummate
consummated
consummated
Verb

Översättningar

Synonymer till consummate

Ordet consummate har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet consummate inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Ordet consummate inom generell

of marriages

(inom generell)

Diskussion om ordet consummate

consummate

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet consummate

  • "a consummate performance"
  • "a consummate artist"
  • "consummate skill"
  • "a masterly performance of the sonata"
  • "a virtuoso performance"

Ordet consummate har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom ekonomi
mat
ALLMÄNT
ekonomi

Ordet consummate inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till consummate (inom mat)

Ordet consummate inom ALLMÄNT

having or revealing supreme mastery or skill

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till consummate (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till consummate (inom ALLMÄNT)

Ordet consummate inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till consummate (inom ekonomi)

Diskussion om ordet consummate