contingency

contingencies
Substantiv

Översättningar

Synonymer till contingency

Ordet contingency har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom fysik
generell
fysik

Vad betyder contingency inom generell ?

the state of being contingent on something

Översättningar (inom generell)

Synonymer till contingency (inom generell)

Ordet contingency inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Svenska

Synonymer till contingency (inom fysik)

Möjliga synonymer till contingency (inom fysik)

Diskussion om ordet contingency

  • Arcturius - 2011-02-21

    Menas också grupp i amerikansk engelska.