contra

Preposition

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till contra

Diskussion om ordet contra

contra

contras
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till contra

Diskussion om ordet contra