contrive

contrive
contrived
contrived
Verb

Översättningar

Hur används ordet contrive

  • "They contrived to murder their boss"

Ordet contrive har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom media
  • Inom norgespec
militärväsen
media
norgespec

Ordet contrive inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till contrive (inom militärväsen)

Ordet contrive inom media

Översättningar (inom media)

Svenska

Synonymer till contrive (inom media)

Ordet contrive inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till contrive (inom norgespec)

Möjliga synonymer till contrive (inom norgespec)

Diskussion om ordet contrive