convention

conventions
Substantiv

Översättningar

Synonymer till convention

Hur används ordet convention

  • "political convention"
  • "the convention of not naming the main character"

Ordet convention har 5 betydelser

  • Inom politik
  • Inom amerikansk engelska, politik
  • Inom sport
  • Inom juridik
  • Inom generell
politik
amerikansk engelska, politik
sport
juridik
generell

Vad betyder convention inom politik ?

(diplomacy) an international agreement

Översättningar (inom politik)

Synonymer till convention (inom politik)

Möjliga synonymer till convention (inom politik)

Ordet convention inom amerikansk engelska, politik

Översättningar (inom amerikansk engelska, politik)

Svenska

Ordet convention inom sport

a large formal assembly

Översättningar (inom sport)

Synonymer till convention (inom sport)

Möjliga synonymer till convention (inom sport)

Ordet convention inom juridik

something regarded as a normative example

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till convention (inom juridik)

Möjliga synonymer till convention (inom juridik)

Ordet convention inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till convention (inom generell)

Möjliga synonymer till convention (inom generell)

Diskussion om ordet convention