convict

convicts
Substantiv

Översättningar

Synonymer till convict

Ordet convict har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ålderdomlig
ALLMÄNT
generell

Ordet convict inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till convict (inom ålderdomlig)

Ordet convict inom ALLMÄNT

a person serving a prison sentence

Synonymer till convict (inom ALLMÄNT)

Ordet convict inom generell

a person convicted of a criminal offence

Diskussion om ordet convict

convict

convict
convicted
convicted
Verb

Översättningar (inom generell)

Vad betyder convict inom sjöfart ?

find or declare guilty

Möjliga synonymer till convict

Diskussion om ordet convict