cop

cop
Verb

Översättningar

Synonymer till cop

Ordet cop har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom fiske
  • Inom polisväsende
teknik
fiske
polisväsende

Ordet cop inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till cop (inom teknik)

Ordet cop inom fiske

Synonymer till cop (inom fiske)

Ordet cop inom polisväsende

Synonymer till cop (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till cop (inom polisväsende)

Diskussion om ordet cop

cop

cops
Substantiv

Översättningar (inom polisväsende)

Svenska

Synonymer till cop (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till cop

Diskussion om ordet cop