corporate governance

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till corporate governance

Diskussion om ordet corporate governance

  • Euphorie - 2008-08-21

    Corporate Governance används ofta för att referera till diciplinen "bolagsstyrning" såsom relationer mellan styrelse och företagsledning och så vidare. En bolagsstyrelse kallas däremot Board of Directors.

  • - 2009-01-29

    Svensk översättning: bolagsstyrning, ägarstyrning