corpus

corpuses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till corpus

Hur används ordet corpus

 • "The contributions amount to at least 5 per cent of the corpus value each year"
 • "– Vi har skickat en förfrågan till dem om att de ska pröva Eritrea enligt habeas corpus."
 • "– Vi har skickat en förfrågan till dem om att de ska pröva Eritrea enligt habeas corpus."
 • "Senast vädjade man till Högsta domstolen i Eritrea att behandla Dawit Isaak enligt principen habeas corpus, som enkelt uttryckt innebär att ingen ska fängslas ohörd."
 • "Invändigt så har någon brutit upp en offerkista från 1600- talet och blodat ner, man har rivit undan altarduken som har försvunnit och altarkrucifixet corpus har gått sönder, säger han."
 • "Kongressen drog förra året in ” habeas corpus ”, principen om fängslades rätt att bemöta anklagelser i domstol, för icke USA-medborgare som klassats som ” fientliga stridande ”."
 • "– De har hittills inte fått någon som helst rättslig prövning, det strider mot urgamla brittiska rättsprinciper, habeas corpus, att ingen får hållas fängslad utan rättslig prövning, säger advokaten Phil Shiner."
 • "Habeas corpus innebär att en fängslad person inom fastställd tid ska få veta skälen till att han eller hon har berövats friheten."
 • "Det är tillsammans med advokaterna Percy Bratt och Prisca Orsonneau som Jesús Alcalá har fört ärendet till kommissionen sedan Eritreas Högsta domstol vägrat behandlat inlagan om Habeas corpus för Isaak ( en begäran om Habeas corpus innebär att ..."
 • "Det är tillsammans med advokaterna Percy Bratt och Prisca Orsonneau som Jesús Alcalá har fört ärendet till kommissionen sedan Eritreas Högsta domstol vägrat behandlat inlagan om Habeas corpus för Isaak ( en begäran om Habeas corpus innebär att ..."
 • "Eritreas regering har tidigare hävdat att de tillämpar principen med habeas corpus, en juridisk princip som innebär att ingen får fängslas ohörd och att alla fångar har rätt att träffa en domare."
 • "he edited the Hemingway corpus"

Ordet corpus har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom ekonomi
 • Inom anatomi
 • Inom lingvistik
generell
ekonomi
anatomi
lingvistik

Vanlig betydelse av ordet corpus inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet corpus inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till corpus (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till corpus (inom ekonomi)

Ordet corpus inom anatomi

the main part of an organ or other bodily structure

Översättningar (inom anatomi)

Möjliga synonymer till corpus (inom anatomi)

Ordet corpus inom lingvistik

a collection of writings

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Möjliga synonymer till corpus (inom lingvistik)

Diskussion om ordet corpus