corral

corrals
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till corral

Ordet corral har 2 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom historia
jordbruk
historia

Ordet corral inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till corral (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till corral (inom jordbruk)

Ordet corral inom historia

Översättningar (inom historia)

Svenska

Diskussion om ordet corral

corral

corral
corralled
corralled
Verb

Översättningar (inom historia)

Hur används ordet corral

  • "corral the horses"
  • "corralling votes for an election"

Ordet corral har 3 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom amerikansk engelska, historia
  • Inom generell
jordbruk
amerikansk engelska, historia
generell

Vad betyder corral inom jordbruk ?

enclose in a corral

Översättningar (inom jordbruk)

Ordet corral inom amerikansk engelska, historia

arrange wagons so that they form a corral

Översättningar (inom amerikansk engelska, historia)

Ordet corral inom generell

collect or gather

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet corral