CRAM

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • CRAM  [ förkortning, data ]

Hur används ordet CRAM

 • "Roboten har fått namnet CRAM ( Compressible Robot with Articulated Mechanisms )."
 • "CRAM planeras att användas för att hitta överlevande efter olika naturkatastrofer då den har lätt att navigera genom spillror."

Diskussion om ordet CRAM

 • - 2009-11-24

  kuk

cram

cram
crammed
crammed
Verb

Hur används ordet cram

 • "150 people came to see the band, so the room was crammed with people"
 • "cram books into the suitcase"

Ordet cram har 5 betydelser

 • Inom spel
 • Inom mat
 • Inom anatomi
 • Inom mat
 • Inom militärväsen
spel
mat
anatomi
mat
militärväsen

Ordet cram inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till cram (inom spel)

Möjliga synonymer till cram (inom spel)

Ordet cram inom mat

put something somewhere so that the space is completely filled

Översättningar (inom mat)

Synonymer till cram (inom mat)

Ordet cram inom anatomi

study intensively, as before an exam

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till cram (inom anatomi)

Möjliga synonymer till cram (inom anatomi)

Ordet cram inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till cram (inom mat)

Ordet cram inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till cram (inom militärväsen)

Diskussion om ordet cram

CRAM

Substantiv

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till CRAM (inom militärväsen)

Vad betyder CRAM inom förkortning, data ?

Challenge-Response Authentication Mechanism, Cyberspatial Reality Advancement Movement, Cache Random Access Memory, Card Random Access Memory, Computational Random Access Memory

Diskussion om ordet CRAM