crape

Substantiv

Översättningar

Synonymer till crape

Vad betyder crape inom generell, generell, generell ?

small very thin pancake

Möjliga synonymer till crape

Möjliga synonymer till crape

Diskussion om ordet crape

crape

crape
craped
craped
Verb

Översättningar

Ordet crape har 3 betydelser

  • Inom kläder
  • Inom generell
  • Inom sex
kläder
generell
sex

Ordet crape inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till crape (inom kläder)

Möjliga synonymer till crape (inom kläder)

Ordet crape inom generell

cover with crape

Ordet crape inom sex

Synonymer till crape (inom sex)

Möjliga synonymer till crape (inom sex)

Diskussion om ordet crape