creaky

creakier
creakiest
Adjektiv

Synonymer till creaky

Hur används ordet creaky

  • "creaky stairs"
  • "a creaky shack"
  • "a run-down neighborhood"
  • "my creaky old joints"

Ordet creaky har 4 betydelser

  • Inom färg
  • Inom sport
  • Inom vardagligt
  • Inom medicin
färg
sport
vardagligt
medicin

Ordet creaky inom färg

Översättningar (inom färg)

Möjliga synonymer till creaky (inom färg)

Ordet creaky inom sport

worn and broken down by hard use

Översättningar (inom sport)

Synonymer till creaky (inom sport)

Möjliga synonymer till creaky (inom sport)

Ordet creaky inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till creaky (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till creaky (inom vardagligt)

Ordet creaky inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till creaky (inom medicin)

Möjliga synonymer till creaky (inom medicin)

Diskussion om ordet creaky