crease

creases
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till crease

Ordet crease har 4 betydelser

  • Inom sömnad
  • Inom typografi
  • Inom sport, ishockey
  • Inom kricket
sömnad
typografi
sport, ishockey
kricket

Ordet crease inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Svenska

Synonymer till crease (inom sömnad)

Möjliga synonymer till crease (inom sömnad)

Ordet crease inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Svenska
  • big  [ typografi ]

Ordet crease inom sport, ishockey

Översättningar (inom sport, ishockey)

Svenska

Möjliga synonymer till crease (inom sport, ishockey)

Ordet crease inom kricket

Översättningar (inom kricket)

Svenska

Möjliga synonymer till crease (inom kricket)

Diskussion om ordet crease

crease

crease
creased
creased
Verb

Översättningar (inom kricket)

Synonymer till crease (inom kricket)

Ordet crease har 4 betydelser

  • Inom valuta
  • Inom måleri
  • Inom musik
  • Inom snickeri
valuta
måleri
musik
snickeri

Ordet crease inom valuta

Översättningar (inom valuta)

Synonymer till crease (inom valuta)

Möjliga synonymer till crease (inom valuta)

Ordet crease inom måleri

Översättningar (inom måleri)

Möjliga synonymer till crease (inom måleri)

Ordet crease inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till crease (inom musik)

Ordet crease inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Möjliga synonymer till crease (inom snickeri)

Diskussion om ordet crease