credit

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet credit

 • "– Alla dessa människor som jobbar ideellt måste få credit för vad de gjort under åren, det här är ett sätt att lyfta fram de personer som jobbar i det tysta, säger Marianne Westerberg som är landsbygdsutvecklare på Karlshamns kommun."
 • "– Vi tror att vi får en jävla credit för det här."
 • "Banken står som utfärdare av ett sk Letter of credit på motsva- rande 950 milj kr."
 • "Banken står som utfärdare av ett sk Letter of credit på 950 milj. SEB har en fordran på 600 miljoner kr."
 • "– Jag insåg att då och där skulle jag inte få credit för allt det förnybara utan fokus var på kärnkraften."
 • "” När avtalet gjordes med hennes tyske agent om att använda material ur hennes bok ställdes inga som helst krav från deras sida om credit."
 • "Men givet vad som hänt har HBO naturligtvis bemött hennes önskan och en credit avseende henne har lagts till i alla versioner som går ut framgent ”, skriver regissören Johan Renck till Expressen."
 • "– Hur man skapar harmonier och melodier har han givetvis haft nytta av men jag ska inte ta någon credit, han har ju också studerat mycket på egen hand."
 • "En enorm bonus att få credit för det man gör, säger Fredrik som tillbringar mycket tid ute i naturen med sin kamera."
 • "– Att sälja direkt till de som äter och få credit för det man gör, det är jättekul."

Vad betyder credit inom allmänt ?

beröm, ära, erkännande

Möjliga synonymer till credit

Diskussion om ordet credit

 • - 2010-07-26

  Kan även betyda eftertexter inom film

credit

credits
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet credit

 • "it is to her credit that she tried"
 • "She already had several performances to her credit"
 • "He was given credit for his work"
 • "The credits were given at the end of the film"

Ordet credit har 7 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom ekonomi
 • Inom ekonomi
 • Inom film
 • Inom utbildning
 • Inom religion
 • Inom ekonomi
ekonomi
ekonomi
ekonomi
film
utbildning
religion
ekonomi

Vad betyder credit inom ekonomi ?

Used in the phrase "to your credit" to indicate an achievement deserving praise

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till credit (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till credit (inom ekonomi)

Vanlig betydelse av ordet credit inom ekonomi

An accounting entry acknowledging income or capital items

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till credit (inom ekonomi)

Vanlig betydelse av ordet credit inom ekonomi

arrangement for deferred payment for goods and services

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till credit (inom ekonomi)

Vanlig betydelse av ordet credit inom film

An entry on a list of persons who contributed to a film or written work

Översättningar (inom film)

Synonymer till credit (inom film)

Möjliga synonymer till credit (inom film)

Mindre vanlig betydelse av ordet credit inom utbildning

educational recognition that a course of studies has been successfully completed

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till credit (inom utbildning)

Ovanlig betydelse av ordet credit inom religion

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till credit (inom religion)

Ordet credit inom ekonomi

Money available for a client to borrow

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till credit (inom ekonomi)

Diskussion om ordet credit

credit

credit
credited
credited
Verb

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till credit (inom ekonomi)

Hur används ordet credit

 • "I credit you with saving his life"
 • "We credited her for saving our jobs"

Ordet credit har 3 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom generell
 • Inom bildligt
juridik
generell
bildligt

Vad betyder credit inom juridik ?

give someone credit for something

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till credit (inom juridik)

Ordet credit inom generell

enter as credit, in accounting

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet credit inom bildligt

have trust in; trust in the truth or veracity of

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till credit (inom bildligt)

Möjliga synonymer till credit (inom bildligt)

Diskussion om ordet credit