creep

creeps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till creep

Hur används ordet creep

  • "the traffic moved at a creep"

Ordet creep har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom slang
  • Inom generell
  • Inom juridik
sport
slang
generell
juridik

Ordet creep inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till creep (inom sport)

Möjliga synonymer till creep (inom sport)

Ordet creep inom slang

someone unpleasantly strange or eccentric

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till creep (inom slang)

Möjliga synonymer till creep (inom slang)

Ordet creep inom generell

a slow longitudinal movement or deformation

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet creep inom juridik

A pen that is fenced so that young animals can enter but adults cannot

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till creep (inom juridik)

Diskussion om ordet creep

creep

creep
crept
crept
Verb

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till creep (inom juridik)

Ordet creep har 2 betydelser

  • Inom handel
  • Inom sport
handel
sport

Ordet creep inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till creep (inom handel)

Möjliga synonymer till creep (inom handel)

Ordet creep inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till creep (inom sport)

Möjliga synonymer till creep (inom sport)

Diskussion om ordet creep