crib

cribs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till crib

Ordet crib har 8 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom norgespec
 • Inom medicin
 • Inom slang
 • Inom barn
 • Inom spel
 • Inom generell
 • Inom sex
jordbruk
norgespec
medicin
slang
barn
spel
generell
sex

Vanligast betydelse av ordet crib inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till crib (inom jordbruk)

Vanlig betydelse av ordet crib inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Synonymer till crib (inom norgespec)

Möjliga synonymer till crib (inom norgespec)

Ordet crib inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till crib (inom medicin)

Möjliga synonymer till crib (inom medicin)

Ordet crib inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till crib (inom slang)

Ordet crib inom barn

child's bed with high sides

Översättningar (inom barn)

Svenska

Synonymer till crib (inom barn)

Möjliga synonymer till crib (inom barn)

Ordet crib inom spel

card game

Översättningar (inom spel)

Svenska

Synonymer till crib (inom spel)

Ordet crib inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till crib (inom generell)

Ordet crib inom sex

Översättningar (inom sex)

Svenska

Synonymer till crib (inom sex)

Möjliga synonymer till crib (inom sex)

Diskussion om ordet crib

crib

crib
cribbed
cribbed
Verb

Översättningar (inom sex)

Svenska

Ordet crib har 3 betydelser

 • Inom slang
 • Inom utbildning
 • Inom generell
slang
utbildning
generell

Vad betyder crib inom slang ?

take unauthorized (intellectual material)

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till crib (inom slang)

Ordet crib inom utbildning

use a crib, as in an exam

Översättningar (inom utbildning)

Svenska
 • fuska  [ utbildning ]

Ordet crib inom generell

line with beams or planks, as of construction holes

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet crib

crib

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Diskussion om ordet crib