criminate

criminate
criminated
criminated
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till criminate

Ordet criminate har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Ordet criminate inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till criminate (inom juridik)

Ordet criminate inom generell

Synonymer till criminate (inom generell)

Uttryck till criminate (inom generell)

Diskussion om ordet criminate