cringe

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till cringe

Diskussion om ordet cringe

  • - 2011-02-14

    krypa ihop av genans

cringe

cringe
cringed
cringed
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet cringe har 2 betydelser

  • Inom psykologi
  • Inom slang
psykologi
slang

Ordet cringe inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Svenska

Synonymer till cringe (inom psykologi)

Möjliga synonymer till cringe (inom psykologi)

Ordet cringe inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till cringe (inom slang)

Möjliga synonymer till cringe (inom slang)

Diskussion om ordet cringe