criticize

criticize
criticized
criticized
Verb

Synonymer till criticize

Hur används ordet criticize

  • "The paper criticized the new movie"

Ordet criticize har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom norgespec
  • Inom generell
norgespec
norgespec
generell

Ordet criticize inom norgespec

granska kritiskt

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till criticize (inom norgespec)

Ordet criticize inom generell

express criticism of; point out real or perceived flaws

Synonymer till criticize (inom generell)

Diskussion om ordet criticize

  • - 2021-01-05

    sur