crock

crock
crocked
crocked
Verb

Översättningar

Ordet crock har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom litteratur
generell
litteratur

Vad betyder crock inom generell ?

release color when rubbed, of badly dyed fabric

Översättningar (inom generell)

Ordet crock inom litteratur

soil with soot

Översättningar (inom litteratur)

Möjliga synonymer till crock (inom litteratur)

Diskussion om ordet crock

crock

crocks
Substantiv

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till crock (inom litteratur)

Vad betyder crock inom generell ?

an earthen jar (made of baked clay)

Möjliga synonymer till crock

Diskussion om ordet crock