crook

crooks
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet crook

  • "a crook in the path"

Ordet crook har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom musik
  • Inom jordbruk
  • Inom kläder
vardagligt
musik
jordbruk
kläder

Ordet crook inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till crook (inom vardagligt)

Ordet crook inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till crook (inom musik)

Ordet crook inom jordbruk

a long staff with one end being hook shaped

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till crook (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till crook (inom jordbruk)

Ordet crook inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till crook (inom kläder)

Diskussion om ordet crook

crook

crook
crooked
crooked
Verb

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till crook (inom kläder)

Ordet crook har 2 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom handel
matematik
handel

Vad betyder crook inom matematik ?

bend or cause to bend

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till crook (inom matematik)

Möjliga synonymer till crook (inom matematik)

Ordet crook inom handel

Översättningar (inom handel)

Svenska

Synonymer till crook (inom handel)

Möjliga synonymer till crook (inom handel)

Diskussion om ordet crook