crux

Substantiv

Översättningar

Synonymer till crux

Ordet crux har 3 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom astronomi
  • Inom generell
sjöfart
astronomi
generell

Ordet crux inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till crux (inom sjöfart)

Ordet crux inom astronomi

Synonymer till crux (inom astronomi)

Ordet crux inom generell

the most important point

Synonymer till crux (inom generell)

Diskussion om ordet crux