curling

curlingen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Rim på curling

Vad betyder curling inom sport ?

Fotograf: Wikipedia
isspel med platta kasstenar med handtag

Relaterat till curling

raskhet

Diskussion om ordet curling

curling

Adjektiv

Hur används ordet curling

 • "the crisp white edge of a curling wave"
 • "curling smoke from the chimney"

Vad betyder curling inom generell, generell ?

moving in curves or spirals

Diskussion om ordet curling

curling

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet curling har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom sport
allmänt
sport

Vanligast betydelse av ordet curling inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till curling (inom allmänt)

Ordet curling inom sport

(Scotland) a game played on ice; curling stones (heavy stones with handles) are slid toward a target

Översättningar (inom sport)

Svenska

Diskussion om ordet curling

curl

curl
curled
curled
Verb

Översättningar (inom sport)

Synonymer till curl (inom sport)

Hur används ordet curl

 • "She curled farther down under the covers"
 • "the cigar smoke curled up at the ceiling"
 • "curl my hair, please"

Ordet curl har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom sport
 • Inom luftfart
 • Inom fysik
generell
sport
luftfart
fysik

Vad betyder curl inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till curl (inom generell)

Möjliga synonymer till curl (inom generell)

Ordet curl inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Ordet curl inom luftfart

form a curl, curve, or kink

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till curl (inom luftfart)

Möjliga synonymer till curl (inom luftfart)

Ordet curl inom fysik

twist or roll into coils or ringlets

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till curl (inom fysik)

Möjliga synonymer till curl (inom fysik)

Diskussion om ordet curl