curtain

curtain
curtained
curtained
Verb

Vad betyder curtain inom kläder ?

provide with curtains, as of a room or a window

Möjliga synonymer till curtain

Diskussion om ordet curtain

curtain

curtains
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet curtain

  • "a curtain of secrecy"
  • "a curtain of trees"

Ordet curtain har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom mat
generell
vardagligt
mat

Ordet curtain inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet curtain inom vardagligt

hanging cloth used as a blind

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till curtain (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till curtain (inom vardagligt)

Ordet curtain inom mat

any barrier to communication or vision

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till curtain (inom mat)

Diskussion om ordet curtain