curve

curves
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till curve

Ordet curve har 3 betydelser

 • Inom heraldik
 • Inom matematik
 • Inom sport
heraldik
matematik
sport

Vad betyder curve inom heraldik ?

the trace of a point whose direction of motion changes

Översättningar (inom heraldik)

Synonymer till curve (inom heraldik)

Ordet curve inom matematik

A line on a graph representing data

Översättningar (inom matematik)

Svenska
 • båge  [ arkitektur ]
 • kurva  [ matematik ]

Möjliga synonymer till curve (inom matematik)

Ordet curve inom sport

A baseball thrown with spin so that its path curves as it approach the batter

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till curve (inom sport)

Möjliga synonymer till curve (inom sport)

Diskussion om ordet curve

curve

curve
curved
curved
Verb

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till curve (inom sport)

Hur används ordet curve

 • "The road curved"

Ordet curve har 5 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom musik
 • Inom anatomi
 • Inom vardagligt
 • Inom matematik
ALLMÄNT
musik
anatomi
vardagligt
matematik

Ordet curve inom ALLMÄNT

Synonymer till curve (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till curve (inom ALLMÄNT)

Ordet curve inom musik

Synonymer till curve (inom musik)

Ordet curve inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till curve (inom anatomi)

Möjliga synonymer till curve (inom anatomi)

Ordet curve inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till curve (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till curve (inom vardagligt)

Ordet curve inom matematik

Synonymer till curve (inom matematik)

Möjliga synonymer till curve (inom matematik)

Diskussion om ordet curve