cut down

cut down
cut down
cut down
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet cut down har 6 betydelser

  • Inom musik
  • Inom norgespec
  • Inom skogsbruk
  • Inom fåglar
  • Inom generell
  • Inom mat
musik
norgespec
skogsbruk
fåglar
generell
mat

Ordet cut down inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet cut down inom norgespec

Synonymer till cut down (inom norgespec)

Ordet cut down inom skogsbruk

Synonymer till cut down (inom skogsbruk)

Ordet cut down inom fåglar

Synonymer till cut down (inom fåglar)

Ordet cut down inom generell

intercept (a player

Synonymer till cut down (inom generell)

Uttryck till cut down (inom generell)

Ordet cut down inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till cut down (inom mat)

Möjliga synonymer till cut down (inom mat)

Diskussion om ordet cut down

cut down

Adjektiv

Översättningar (inom mat)

Svenska

Diskussion om ordet cut down