cutting

cuttings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till cutting

Hur används ordet cutting

 • "his cutting of the cake made a terrible mess"
 • "the cutting of whiskey with water"

Ordet cutting har 12 betydelser

 • Inom konst
 • Inom skogsbruk
 • Inom film
 • Inom trädgårdskonst
 • Inom typografi
 • Inom medicin
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom teknik
 • Inom luftfart
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom handel
 • Inom generell
konst
skogsbruk
film
trädgårdskonst
typografi
medicin
amerikansk engelska
teknik
luftfart
ALLMÄNT
handel
generell

Ordet cutting inom konst

Översättningar (inom konst)

Svenska

Synonymer till cutting (inom konst)

Ordet cutting inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till cutting (inom skogsbruk)

Ordet cutting inom film

Översättningar (inom film)

Svenska

Synonymer till cutting (inom film)

Ordet cutting inom trädgårdskonst

a part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant to propagate a new plant through rooting or grafting

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Svenska

Möjliga synonymer till cutting (inom trädgårdskonst)

Ordet cutting inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Ordet cutting inom medicin

a piece cut off from the main part of something

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till cutting (inom medicin)

Ordet cutting inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Synonymer till cutting (inom amerikansk engelska)

Ordet cutting inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till cutting (inom teknik)

Ordet cutting inom luftfart

the act of diluting something

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till cutting (inom luftfart)

Möjliga synonymer till cutting (inom luftfart)

Ordet cutting inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till cutting (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till cutting (inom ALLMÄNT)

Ordet cutting inom handel

Översättningar (inom handel)

Svenska

Möjliga synonymer till cutting (inom handel)

Ordet cutting inom generell

Diskussion om ordet cutting