cypher

cyphers
Substantiv

Översättningar

Ordet cypher har 3 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
matematik
generell
vardagligt

Ordet cypher inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till cypher (inom matematik)

Ordet cypher inom generell

Synonymer till cypher (inom generell)

Möjliga synonymer till cypher (inom generell)

Möjliga synonymer till cypher (inom generell)

Ordet cypher inom vardagligt

Synonymer till cypher (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till cypher (inom vardagligt)

Diskussion om ordet cypher

cypher

cypher
cyphered
cyphered
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till cypher (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till cypher

Diskussion om ordet cypher