dödlighet

dödligheten
dödligheter
dödligheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till dödlighet

Hur böjs ordet dödlighet på svenska?

Obestämd singular: dödlighet
Bestämd singular: dödligheten
Obestämd plural: dödligheter
Bestämd plural: dödligheterna

Hur används ordet dödlighet

  • "– Sepsis har högre dödlighet än bröstcancer, prostatacancer och tjocktarmscancer tillsammans."
  • "Ungefär 40 000 om året drabbas och det har en dödlighet på cirka 20 procent, säger Olof Blivik."
  • "– Det har länge varit känt att Östersjölaxen lider av tiaminbrist med dödlighet på avkomman."
  • "De orsakar ökad sjuklighet och dödlighet och medför också stora kostnader för sjukvården i form av förlängda vårdtider och dyrare läkemedel."
  • "– Att tumlare fastnar i fiskegarn är fortfarande den främsta orsaken till dödlighet bland tumlare, säger Susanne Viker på Havs-och vattenmyndigheten, HaV."
  • "Medan H5N8 fick en massiv spridning i stora delar av Europa har H5N6 inte rapporterats i alls samma omfattning och inte heller förknippats med samma dödlighet, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA."
  • "Medan H5N8 fick en massiv spridning i stora delar av Europa har H5N6 inte rapporterats i alls samma omfattning och inte heller förknippats med samma dödlighet, sa Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA, till SVT Nyheter Blekinge i februari."
  • "- Det gör det mycket svårt att dra en parallell mellan att det är just fosfatet i maten som bidrar till en ökad dödlighet."
  • "Viruset är besläktat med H5N8, ett influensavirus som förekom bland vildfåglar i Sverige under åren 2016-2017, och som förknippats med högre dödlighet än H5N6."
  • "Skillnaderna i dödlighet beror inte i första hand på avstånd till vård, menar han."

Diskussion om ordet dödlighet