dödsbo

dödsboet
dödsbon
dödsbona
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet dödsbo på svenska?

Obestämd singular: dödsbo
Bestämd singular: dödsboet
Obestämd plural: dödsbon
Bestämd plural: dödsbona

Hur används ordet dödsbo

  • "Då och då kommer det också in en kund och lämnar textil som ligger och skräpar hemma eller har blivit över från ett dödsbo."
  • "Det är däremot oklart om Tolkiens dödsbo har sagt ja."
  • "Det är däremot oklart om Tolkiens dödsbo har sagt ja."
  • "Affischerna som tryckts upp innehåller formuleringar som ” Försäljning av dödsbo ” och ” Kom om du vågar – vi ligger nära industrin ”."
  • "Vi fick då reda på att tomten är dödsbo sedan 1913 och att den tillsammans ägs av cirka 40 personer."
  • "Vi fick då reda på att tomten är dödsbo sedan 1913 och att den tillsammans ägs av cirka 40 personer."
  • "Men om skulder i ett dödsbo är större än tillgångarna och det handlar om en nyare försäkring så kan fordringsägare i vissa fall ändå få del i försäkringspengar."
  • "Problemen uppdagas framförallt när bolagen ska säljas : Kanske går en delägare bort och ägandet hamnar i ett dödsbo."
  • "Om Ingemar Johanssons barn inte kan komma överens om pappas dödsbo, och önskar sälja delar av Idrottsmuséets unika prissamling, kanske man kan hoppas att Bertils arvingar i Knutssonkoncernen gör en sponsorinsats och axlar ett välkommet ansvar för Göteborgs gyllene idrottshistoria."
  • "Halmstad : Frälsningsarmén ärvde två miljoner kronor från ett dödsbo."

Vad betyder dödsbo inom juridik ?

en slags organisation som förvaltar en avliden persons egendom och skulder fram tills arvskifte genomförs

Möjliga synonymer till dödsbo

Relaterat till dödsbo

besittning

efterhand

Diskussion om ordet dödsbo