dödsbud

dödsbudet
dödsbud
dödsbuden
Substantiv [t]

Synonymer till dödsbud

Hur böjs ordet dödsbud på svenska?

Obestämd singular: dödsbud
Bestämd singular: dödsbudet
Obestämd plural: dödsbud
Bestämd plural: dödsbuden

Hur används ordet dödsbud

 • "Då blir det upp till de anhöriga att tolka den avlidnes vilja, och i en sådan situation där man plötsligt har drabbats av ett dödsbud ..."
 • "Anhörig till boende på Stattenahemmet fick felaktigt dödsbud"
 • "Trots att hon inte fick något slutligt dödsbud började Inga-Lisa fundera på hur hon skulle kunna avsluta sitt liv i värdighet och utan smärta."
 • "Hon anser att det borde vara en självklarhet att det ska finnas ett stöd efter att polis har lämnat dödsbud i hemmet."
 • "Försvarsministern tog tillbaka dödsbud"
 • "Men polisernas dödsbud visade sig vara felaktigt."
 • "Poliser gav felaktigt dödsbud"
 • "Fick dotterns dödsbud via Facebook"
 • "Sorgen är outsäglig för er som nåtts av ett dödsbud."
 • "Östersunds FK i sorg efter dödsbud"

Ordet dödsbud har 2 betydelser

 • Inom samhälle
 • Inom insekter
samhälle
insekter

Vanligast betydelse av ordet dödsbud inom samhälle

Synonymer till dödsbud (inom samhälle)

Möjliga synonymer till dödsbud (inom samhälle)

Ordet dödsbud inom insekter

Översättningar (inom insekter)

Engelska

Diskussion om ordet dödsbud