dödsoffer

dödsoffret
dödsoffer
dödsoffren
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet dödsoffer på svenska?

Obestämd singular: dödsoffer
Bestämd singular: dödsoffret
Obestämd plural: dödsoffer
Bestämd plural: dödsoffren

Vad betyder dödsoffer inom bildligt ?

dödsfall i samband med en specifik händelse (t.ex. en olycka, naturkatastrof, epidemi, väpnad konflikt eller ett terrorattentat) eller relaterad till en specifik företeelse (t.ex. drogmissbruk)

Möjliga synonymer till dödsoffer

Diskussion om ordet dödsoffer