dödsorsak

dödsorsaken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet dödsorsak

  • "Som dödsorsak angavs hjärt-lungsvikt och akut hjärtsjukdom, orsakad av otillräcklig blodförsörjning."
  • "Besked om dödsorsak idag"
  • "Ett dödsfall utreds fortfarande, där myndigheterna misstänker att drogen var dödsorsak."
  • "Enligt siffror från Rättsmedicinalverket återfinns 139 obduktionsärenden bara under förra året, där fentanyl eller fentanylanaloger har bedömts som dödsorsak."
  • "Oklar dödsorsak"
  • "Locket på om dödsorsak"
  • "Flickans dödsorsak hålls hemlig"
  • "Vad som har orsakat flickans död är inte känt, men kroppen obduceras i dag och polisen kan därmed få en preliminärt dödsorsak redan under dagen."
  • "Som alternativ dödsorsak anges kvävning."
  • "Vanlig dödsorsak"

Diskussion om ordet dödsorsak