dövhet

dövheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till dövhet

Hur används ordet dövhet

  • "– Väldigt lite handlar egentligen om dövhet."
  • "Enligt Läkemedelsförsäkringens vd ligger beloppet i nivå med andra svåra sjukdomar, som dövhet och förlamning."
  • "Enligt Läkemedelsförsäkringens vd ligger beloppet i nivå med andra svåra sjukdomar, som dövhet och förlamning."
  • "” Jag har vid åtskilliga tillfällen mött föräldrar som reagerar med ilska och frustration när de förstår att det finns ett vaccin som hade kunnat bespara deras barn stort lidande och förhindrat ett livslångt handikapp i form av dövhet ”."
  • "Det finns många olika grader av blind- och dövhet men utvecklarna har utgått från att göra tjänsten tillgänglig för de som har det svårast."
  • "Vitfärg kan kopplas till dövhet"
  • "– Man vet att vit färg på vissa djur kan vara kopplade till dövhet så det kanske kan vara en orsak till att de inte är lika alerta."
  • "Sjukdomen är normalt sett lindrig, men om icke-immuna kvinnor smittas under tidig graviditet riskerar fostret att skadas allvarligt med svåra hjärnskador, blindhet och dövhet som följd."
  • "Fackförbundet Unionen har beslutat att stämma en arbetsgivare för diskriminering, efter att en man nekats anställning med motiveringen att han på grund av dövhet inte kunde använda en taltelefon."
  • "Den tvåspråkiga förskolan Kattungen i Örebro, för barn med dövhet, hörselnedsättning eller barn som hör men som har nära anknytning till teckenspråk, ska flytta."

Vad betyder dövhet inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
det att vara döv

Relaterat till dövhet

ohälsa

okänslighet

ljudlöshet

dövhet

Diskussion om ordet dövhet