D-ribos

D-ribosen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Diskussion om ordet D-ribos