daemon

daemons
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till daemon

Ordet daemon har 2 betydelser

  • Inom vanliga uttryck
  • Inom mytologi
vanliga uttryck
mytologi

Ordet daemon inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Synonymer till daemon (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till daemon (inom vanliga uttryck)

Ordet daemon inom mytologi

a person who is part mortal and part god

Översättningar (inom mytologi)

Svenska

Synonymer till daemon (inom mytologi)

Möjliga synonymer till daemon (inom mytologi)

Diskussion om ordet daemon