dagvatten

dagvattnet
(-)(-)
Substantiv [t]

Synonymer till dagvatten

Hur används ordet dagvatten

  • "Men man måste komma ihåg också att det är väldigt utspätt med dagvatten, och på grund av de höga flöden som är så stannar det inte länge i Mieån, säger Marika Mårtensson, VA-chef på Karlshamns kommun."
  • "Anledningen till utsläppen är dels de höga vattenflöden som varit i vinter, men också att stora mängder dagvatten blandas med avloppsvattnet."
  • "Genom industriutsläpp och avrinning via dagvatten kan ämnen också åka ut i avloppsvattnet."
  • "Vid en undersökning visades att dagvatten runnit ner i grunden via stuprören, och orsakat fuktskador."
  • "Kraftigt regn kan göra att dagvatten svämmar över, så det är olika faktorer och kan variera en del över säsongen, säger Pontus Nilsson."
  • "Men då bottenplattan blir fuktig vid regn av dagvatten som rinner baklänges blir effekten nu istället att fukten stängs in."
  • "I år ger Naturvårdsverket 25 miljoner kronor i bidrag till insatser som leder till att minska utsläpp av föroreningar i dagvatten."
  • "De har tagit fram olika sätt som man kan jobba på för att minska spridningen av granulater till den omgivande miljön både hur anläggningen ser ut och hur man tar hand om dagvatten eller om man har plats för att lägga upp snö vid snöröjning och så vidare."
  • "Ledningar för el, vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme och kommunikation har grävts ner."
  • "Nu börjar grävningar och byggandet av ledningar för el, vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme och kommunikation innan markplanering, parker och vägar kan göras för att slutligen bygga de hus som planeras in efter detaljplanen."

Ordet dagvatten inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till dagvatten

Diskussion om ordet dagvatten