dagvattenbrunn

dagvattenbrunnen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet dagvattenbrunn

  • "Under måndagseftermiddagen arbetade räddningstjänsten i Falun med att frita en katt ur en dagvattenbrunn."
  • "Katt fast i dagvattenbrunn"
  • "– Vi har konstaterat att oljan kommer från en dagvattenbrunn vid Tisken-parkeringen, säger Anders Nyberg som är insatsledare på Räddningstjänsten Dalamitt."
  • "På tisdagsförmiddagen spolades väg 311 mellan Sörsjön och Särna över och en dagvattenbrunn i Lindvallen klarade inte av vattenmängderna och svämmade över."
  • "Bara tre meter därifrån fanns en dagvattenbrunn."
  • "Lite innan tvåtiden på lördagen uppstod ett oljeläckage, som kunnat bli allvarligt då det var mycket nära en dagvattenbrunn."
  • "Olja läckte ut intill dagvattenbrunn"
  • "Omkring 300 liter läckte ut på marken och i en dagvattenbrunn."
  • "– Vi var tvungna att stoppa färgen, den var på väg ned i en dagvattenbrunn, säger Peter Stened."
  • "Ett oljefat ramlade och läckte ut cirka 200 liter olja i en dagvattenbrunn i Halmstads hamnområde."

Ordet dagvattenbrunn inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till dagvattenbrunn

Diskussion om ordet dagvattenbrunn