databand

databandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet databand

  • "Regeringen beslöt i dag att återinkalla 2005 års katastrofkommission för att granska de nya fakta som framkommer vid undersökningen av de databand från tiden för tsunamikatastrofen 2004 som i höstas hittades i Rosenbad."
  • "Flera tunga juridiska instanser säger nej till regeringens förslag att sekretessbelägga databand med kopior av förra regeringens hantering av tsunamikatastrofen i 70 år."
  • "Orsakerna till felen är att beslutet att lagra databand, som innehöll mejl- trafik inom regeringskansliet vid den aktuella tiden, inte dokumenterades."
  • "Kommissionens ordförande Johan Hirsch- feldt hade begärt ett återinkallande, sedan han ansett att nya uppgifter framkommit på de databand med kopior av e-posttrafiken som återfunnits."
  • "I övrigt vill han inte kommentera utredningen kring de 119 databand som hittats i ett låst skåp i regeringskansliets källare."
  • "Regeringen beslöt i dag att återinkalla 2005 års katastrofkommission för att granska de nya fakta som framkommer vid undersökningen av de databand från tiden för tsunamikatastrofen 2004 som i höstas hittades i Rosenbad."

Diskussion om ordet databand