debar

debar
debarred
debarred
Verb

Översättningar

Ordet debar har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom kemi
  • Inom juridik
generell
kemi
juridik

Ordet debar inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till debar (inom generell)

Möjliga synonymer till debar (inom generell)

Ordet debar inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till debar (inom kemi)

Möjliga synonymer till debar (inom kemi)

Ordet debar inom juridik

prevent the occurrence of; prevent from happening

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till debar (inom juridik)

Diskussion om ordet debar