debattsida

debattsidan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet debattsida

  • "En Karlskronabo i 35-årsåldern åtalas nu för hets mot folkgrupp sedan han på en politisk debattsida i sociala medier kallat muslimer för ” kackerlackor ”."
  • "Detta kritiserades på SvD:s debattsida av ett antal kulturprofiler i söndags."
  • "Fokus bör i stället ligga på upprätthållandet av vapenembargot med marina stridskrafter, skriver partiets utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin och försvarspolitiske talespersonen Peter Hultqvist på Dagens Nyheters debattsida."
  • "Det skriver justitierådet Göran Lambertz på Dagens Nyheters debattsida i dag."
  • "- Det vore ett stort steg bakåt för svensk fjällsäkerhet, skriver cheferna för Turistföreningen och Liftanläggningnarnas organisation SLAO på Svenska Dagbladets debattsida."
  • "Det föreslår Miljöpartiets två språkrör och partiets talesperson i jämställdhetsfrågor på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt."
  • "” Vi är oroade över att den konsensus som uppnåddes inom vargkommitténs arbete nu håller på att förbytas mot ett förnyat skyttegravskrig ”, skriver de på Dagens Nyheters debattsida."
  • "På DN:s debattsida skriver de att regeringen ” förespråkar en decentralisering av myndigheterna medan myndigheterna själva centraliserar sig allt mer ”."
  • "I en artikel på Dagens Nyheters debattsida redogör han för vad han anser är tre ” iögonfallande ” felbedömningar och skriver att ” det är märkligt att Göran Lambertz inte såg dessa fel 2006 när han som JK granskade domarna ”."
  • "I ett öppet brev på Dagens Nyheters debattsida kräver han ” en objektiv och intellektuellt hederlig utredning ” av om han åsidosatt sina förpliktelser som försvarare av Sture Bergwall, som då hette Thomas Quick, och därmed medverkat till att denne blev dömd för sex mord."

Rim på debattsida

Vad betyder debattsida inom generell ?

Sida i tidning avsedd för debatter En debatt är ett formaliserat och reglerat system för logisk argumentation där två eller fler debattörer försöker övertyga en grupp åhörare i en avgränsad fråga. Ordet debatt kommer från franskans de- 'av, från' och battre 'kämpa', och betyder slå sönder (motståndarens argument). Debatt är vanligast inom politik, och förekommer främst i stater med demokrati, där staternas parlament regelbundet håller debatter. Under 1920-talet och 1930-talet utvecklades debatten genom radio, under 1950-talet och 1960-talet genom TV. Under 1990-talet blev det allt vanligare att ha med icke-berömda personer i debattprogrammen. Mot slutet av 1990-talet och 2000-talets första decennium blev Internet ett vanligare debattforum. Tre ofta sammanblandade ord: debatt, diskussion och dialog. I en debatt har varje part en agenda som drivkraft. I en diskussion eller dialog kan det i stället vara sökandet efter kunskap eller konsensus som är målet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Debatt

Diskussion om ordet debattsida