debt ratio

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder debt ratio inom ekonomi ?

Total liabilities divided by total assets.

Möjliga synonymer till debt ratio

Diskussion om ordet debt ratio

  • - 2009-02-12

    FEL! Debt ratio skulle kunna översättas med andel skulder i förhållande till totala tillgångar. Formeln är Skulder/Tillgångar Debt-to-equity Ratio = Skuldsättningsgrad, formeln är då Skulder/Eget kapital. BIG DIFFERENCE! :-)