deck

decks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till deck

Ordet deck har 6 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom slang
 • Inom generell
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom religion
 • Inom teknik
sjöfart
slang
generell
amerikansk engelska
religion
teknik

Vanligast betydelse av ordet deck inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Mindre vanlig betydelse av ordet deck inom slang

(slang) a packet of narcotics

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till deck (inom slang)

Ordet deck inom generell

any of various floor-like platforms built into a vessel

Ordet deck inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Synonymer till deck (inom amerikansk engelska)

Ordet deck inom religion

a porch that resembles the deck on a ship

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till deck (inom religion)

Ordet deck inom teknik

Diskussion om ordet deck

deck

deck
decked
decked
Verb

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till deck (inom teknik)

Hur används ordet deck

 • "deck the halls with holly"
 • "He decked his opponent"

Ordet deck har 4 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom musik
 • Inom allmänt
 • Inom slang
sjöfart
musik
allmänt
slang

Vad betyder deck inom sjöfart ?

förse båt med däck

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till deck (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till deck (inom sjöfart)

Ordet deck inom musik

be beautiful to look at

Översättningar (inom musik)

Synonymer till deck (inom musik)

Möjliga synonymer till deck (inom musik)

Ordet deck inom allmänt

decorate

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till deck (inom allmänt)

Möjliga synonymer till deck (inom allmänt)

Ordet deck inom slang

knock down with force

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till deck (inom slang)

Möjliga synonymer till deck (inom slang)

Diskussion om ordet deck