declension

declensions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till declension

Hur används ordet declension

  • ""the first declension in Latin""

Ordet declension har 4 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom lingvistik
  • Inom fysik
  • Inom astronomi
meteorologi
lingvistik
fysik
astronomi

Ordet declension inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till declension (inom meteorologi)

Ordet declension inom lingvistik

the inflection of nouns and pronouns and adjectives

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Möjliga synonymer till declension (inom lingvistik)

Ordet declension inom fysik

magnetnålens missvisning

Översättningar (inom fysik)

Svenska

Möjliga synonymer till declension (inom fysik)

Ordet declension inom astronomi

en himlakropps höjd över ekvatorn

Översättningar (inom astronomi)

Svenska

Möjliga synonymer till declension (inom astronomi)

Diskussion om ordet declension