deflection

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till deflection

Hur används ordet deflection

  • "a deflection from his goal"

Ordet deflection har 6 betydelser

  • Inom musik
  • Inom teknik
  • Inom bildligt
  • Inom optik
  • Inom generell
  • Inom sjöfart
musik
teknik
bildligt
optik
generell
sjöfart

Ordet deflection inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet deflection inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Ordet deflection inom bildligt

a twist or aberration; especially a perverse or abnormal way of judging or acting

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till deflection (inom bildligt)

Möjliga synonymer till deflection (inom bildligt)

Ordet deflection inom optik

the amount by which a propagating wave is bent

Översättningar (inom optik)

Svenska

Synonymer till deflection (inom optik)

Ordet deflection inom generell

the movement of the pointer or pen of a measuring instrument from its zero position

the property of being bent or deflected

Översättningar (inom generell)

Synonymer till deflection (inom generell)

Uttryck till deflection (inom generell)

Möjliga synonymer till deflection (inom generell)

Ordet deflection inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till deflection (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till deflection (inom sjöfart)

Diskussion om ordet deflection