defray

defray
defrayed
defrayed
Verb

Översättningar

Vad betyder defray inom generell ?

bear the expenses of

Möjliga synonymer till defray

Diskussion om ordet defray