delegera

delegerar
delegerade
delegerat
Verb

Översättningar

Synonymer till delegera

Hur böjs ordet delegera på svenska?

Presens: delegerar
Preteritum: delegerade
Supinum: delegerat

Hur används ordet delegera

 • "Karlskrona kommun har nu tagit ett omedelbart beslut att stoppa hemtjänstföretaget från att delegera medicin."
 • "– Jag har tvingats delegera mycket av arbetet och det känns inte längre hållbart."
 • "– Som styrelseledamot kan man delegera arbetsuppgifter, men aldrig ansvar."
 • "Det var i oktober förra året som Naturvårdsverket beslöt att delegera vargfrågan och göra sig själv till sista överklagandeinstans."
 • "Det är när ett rovdjursförvaltningsområde uppnått miniminivån för en art som Naturvårdsverket kan delegera möjligheten till beslut till länsstyrelserna, under en viss period."
 • "” Hanteringen av lodjursjakten och Naturvårdsverkets val att delegera med tak har tyvärr försvårat arbetet i viltförvaltningsdelegationerna."
 • "I Mellansverige har rätten att delegera gått till länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län, och även till Västra Götalands, Värmlands och Örebro län."
 • "– Göran är lyhörd, erfaren och bra på att delegera uppgifter, för mig är det viktiga egenskaper hos en ledare i en organisation som ska präglas av tillit och tilltro till alla medarbetare."
 • "– E-tjänsten kommer ge oss en gemensam lägesbild, så att vi kan arbetar mer effektivt och enklare kunna delegera ut vad som ska ligga på markägare, polisen och kommunen, säger Johannes Persson, kommunpolis i Hudiksvall."
 • "Han kanske inte hade så lätt för att delegera arbete."

Diskussion om ordet delegera

delegerad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet delegerad

 • "– Det är den anställdes skyldighet att följa de lagar och regler som finns inom vården och har du inte haft delegering och utfört en delegerad sjukvårdsinsats är det ett gravt fel."
 • "– Ja, du får ju aldrig utföra en delegerad sjukvårdinsats om du inte har en delegering."
 • "Under en speciell tandsköterskedag på riksstämman kommer två arbetslag att demonstrera delegerad vård i fyra behandlingsrum."
 • "Rollen som verksamhetschef är numera uppdelad och delegerad på flera personer."
 • "Sedan har vi svårt att få delegerad personal."
 • "Har du då långt att åka kombinerat med personalens arbetstider och behov av delegerad personal så innebär det blir olika personer som kommer."
 • "14 maj 2019 : ” Enligt digital signeringslista saknas signering vid totalt 26 tillfällen samt att tre tillfällen har utförts av icke delegerad personal ”."

Relaterat till delegerad

bemyndigande

Diskussion om ordet delegerad

delegerad

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet delegerad

 • "– Det är den anställdes skyldighet att följa de lagar och regler som finns inom vården och har du inte haft delegering och utfört en delegerad sjukvårdsinsats är det ett gravt fel."
 • "– Ja, du får ju aldrig utföra en delegerad sjukvårdinsats om du inte har en delegering."
 • "Under en speciell tandsköterskedag på riksstämman kommer två arbetslag att demonstrera delegerad vård i fyra behandlingsrum."
 • "Rollen som verksamhetschef är numera uppdelad och delegerad på flera personer."
 • "Sedan har vi svårt att få delegerad personal."
 • "Har du då långt att åka kombinerat med personalens arbetstider och behov av delegerad personal så innebär det blir olika personer som kommer."
 • "14 maj 2019 : ” Enligt digital signeringslista saknas signering vid totalt 26 tillfällen samt att tre tillfällen har utförts av icke delegerad personal ”."

Relaterat till delegerad

förtroendeman

Diskussion om ordet delegerad