demonstrate

demonstrate
demonstrated
demonstrated
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet demonstrate har 5 betydelser

  • Inom media
  • Inom lingvistik
  • Inom ålderdomlig
  • Inom sjöfart
  • Inom musik
media
lingvistik
ålderdomlig
sjöfart
musik

Ordet demonstrate inom media

Översättningar (inom media)

Svenska

Synonymer till demonstrate (inom media)

Möjliga synonymer till demonstrate (inom media)

Ordet demonstrate inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till demonstrate (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till demonstrate (inom lingvistik)

Ordet demonstrate inom ålderdomlig

give a demonstration of: "This improvement shows the effect of the drug most clearly"

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till demonstrate (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till demonstrate (inom ålderdomlig)

Ordet demonstrate inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till demonstrate (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till demonstrate (inom sjöfart)

Ordet demonstrate inom musik

march in protest; take part in a demonstration

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till demonstrate (inom musik)

Möjliga synonymer till demonstrate (inom musik)

Diskussion om ordet demonstrate